Over Stadsregio Rotterdam

Stadsregio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Rijnmond. Deze samenwerking is gebaseerd op de Wet gemeentelijke regelingen plus (Wgr-plus) en is daarmee voor de deelnemende gemeenten niet vrijblijvend. De stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De personeelssterkte is 60 fte. De stadsregio Rotterdam laat sinds eind 2011 haar applicaties bij Amsio hosten. Evert Visser, beleidsmedewerker Financiën, vertelt over het hoe en waarom.

Branche

Overheid

Diensten

Amsio Managed

Website

www.stadsregio.nl

Stadsregio Rotterdam in kaart

“Onze belangrijkste beleidsterreinen zijn verkeer en vervoer en Jeugdzorg. Daarnaast heeft de Stadsregio Rotterdam nog een aantal vrijwillige taken op het gebied van wonen en huisvestingsbeleid, groenvoorzieningen en het milieu”, gaat Evert Visser van start. “Er gaat heel veel geld om in de Stadsregio Rotterdam – zo’n 600 miljoen euro – en daarvan gaat de helft naar verkeer en vervoer. Bereikbaarheid en mobiliteit noemen we dat hier. Denk hierbij maar aan het opzetten en in stand houden van het openbaar vervoer, het uitgeven van concessies aan bijvoorbeeld de RET en NS en subsidiaire bijdragen aan de infrastructuur in de regio.” Evert Visser noemt als actueel voorbeeld de bouw van de nieuwe openbaar vervoerterminal Rotterdam Centraal, waar Stadsregio Rotterdam financieel aan bijdraagt en die in 2013 gereed was.

 

De uitdaging

Evert: “We zijn met ingang van 2005 verzelfstandigd en waren daarvoor, als onderdeel van de gemeente Rotterdam, gewend om onze diensten, waaronder ICT, daar intern af te nemen. Na 2005 bleven we onze ICT-diensten gewoon betrekken bij ICT Diensten Rotterdam (IDR), totdat de support om onze applicaties draaiende te houden eenvoudigweg niet meer toereikend was. Daarbij kwamen nog behoorlijke performance problemen na de aanschaf en integratie van Exact Synergy. Dat was voor ons de spreekwoordelijke druppel. Het besluit om onze applicaties buiten de deur te laten hosten was toen snel genomen.”

 

Amsio maakt duidelijke afspraken en komt die na

 

rdam

Managed hosted applicaties

“Via een stevige selectieprocedure zijn we uiteindelijk bij Amsio uitgekomen. Hun verhaal was niet alleen overtuigend, de kosten van de door hen geboden hostingoplossing -zogenaamde managed hosted applicaties- waren in verhouding gunstiger dan de andere aanbieders. Een van de doorslaggevende redenen om te kiezen voor Amsio lag in het feit dat zij als enige een constructie had neergelegd waarbij het licentiegebruik goedkoper was. De migratie van onze applicaties en database vond vervolgens plaats in de maanden november en december van 2011. Dit werd snel en efficiënt uitgevoerd door Amsio”, aldus Evert. “Ik zeg het niet gauw, maar over dit hele proces ben ik uitermate tevreden. Amsio maakt duidelijke afspraken en komt die na. De overdracht verliep prima. Het is voor ons een openbaring hoe snel ze dingen oppakken.” Evert Visser vertelt dat de applicaties waarmee de stadsregio Rotterdam werkt bedrijfskritische toepassingen zijn die bovendien met gemeenschapsgeld zijn aangeschaft. “Deze toepassingen moeten dus gewoon altijd goed werken, want over het bestede gemeenschapsgeld moeten we verantwoording afleggen”, gaat hij door. “Wij hebben dit nu met Amsio samen goed voor elkaar.” Evert tot slot: “De toegevoegde waarde van Amsio ligt wat mij betreft zeker ook op het snijvlak van verantwoordelijkheden. Ze doen meer dan ze moeten doen, ze doen het snel en dat allemaal tegen concurrerende tarieven.”

 

Ook een maatwerk oplossing nodig?