Over Intermetzo

Intermetzo is een grote, landelijke jeugdzorg instelling dat jaarlijks gemiddeld 5000 kinderen en jongeren met meervoudige, complexe problemen helpt door het bieden van integrale, professionele steun en expertise aan gezinnen, scholen, en collega-organisaties. Samen met Wortell levert Amsio een platform waardoor Intermetzo snel en flexibel kan reageren op de veranderingen die plaatsvinden in de zorgsector. Menno van Leewen, vertegenwoordiger van Intermetzo namens ADDgroep en Rick Slager, cloud architect bij Wortell, vertellen over deze succesvolle samenwerking.

Branche

Zorg

Diensten

Amsio private cloud

Aantal medewerkers

2500+

Website

www.intermetzo.nl

Download PDF

De situatie

“In de jeugdzorgmarkt verwachten we een snelle verandering”, begint Menno van Leewen. “Als je als organisatie niet fluïde, bewegelijk en snel bent, dan kun je in de toekomst geen snelle antwoorden op de juiste plekken organiseren voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben.” Intermetzo is op zoek gegaan naar partners die deze complexe bewegingen samen met hen kunnen maken. “We hebben gezocht naar partijen die willen en durven fluctueren in het groeien en krimpen van een branche”, vertelt Menno verder. “Partijen die meedenken op welke manier een organisatie efficiënter kan functioneren en die zich als partner durven te verbinden aan een organisatie zoals Intermetzo.”

De uitdaging
Dat het vanaf het begin af aan een interessant en complex project is geweest, beaamt Rick Slager, werkzaam bij Wortell dat gespecialiseerd is in het implementeren van Microsoft-oplossingen: “Bij Wortell helpen we organisaties van het prille begin in een verandertraject, tot de implementatie en in beheername van Microsoft-oplossingen. Toen we in gesprek kwamen met Intermetzo zaten zij in zo’n verandertraject aangezien de organisatie nog uit meerdere vestigingen en instellingen bestond. We zijn op hoog-business niveau gaan kijken naar oplossingen waarbij we een architectuur neer kunnen zetten, die kan meebewegen met de veranderingen die plaatsvinden in de zorg en waardoor alle verschillende organisaties beter met elkaar kunnen samenwerken. Uiteindelijk draait het maar om één ding en dat is het kind dat problematiek ervaart.” Hij vult aan: “Er was al veel afgeschreven aan hardware, en de initiële investering hierin was vrij hoog. Plus dat we niet wisten hoe groot we zouden groeien, misschien wordt er wel gekrompen. Flexibiliteit is dus zeer belangrijk.”

Het kind staat centraal

De keuze voor Amsio was voor beide partijen vanzelfsprekend. “Onafhankelijk van elkaar kwamen we allebei uit op Amsio. Amsio is een partij die zeer gedreven te werk gaat en waar al een goede relatie was vanuit Wortell en Intermetzo”, legt Rick uit. “Wat voor Intermetzo een belangrijk criterium is, is de drijfkracht achter het bedrijf”, vult Menno aan. “Ik wil een gevoel krijgen bij een organisatie; daarbij kijk ik hoe de organisatie gevoerd wordt. Als kinderen niet meer de juiste zorg krijgen en IT ondersteunt dan niet meer, dan moet de directie benaderbaar zijn. Dan wil je niet tegen een koude ‘leverancier-afnemer situatie’ aanlopen. Wij zijn op zoek gegaan naar partners die op waarden met elkaar kunnen samenwerken, zoals dat ook in de zorg hoort te zijn. Op basis daarvan is Amsio naar voren gekomen.”

Infrastructure-as-a-Service

Sinds 2013 werken Intermetzo, Wortell en Amsio naar volle tevredenheid samen. Amsio levert Infrastructure-as-a-Service in de vorm van een private cloud en verzorgt samen met Wortell de indeling van ca. 2500 werkplekken. De onderlaag, gebaseerd op de technologie van HP, is stabiel en innovatief om de bedrijfsdoelstellingen van Intermetzo te kunnen faciliteren. Dankzij de flexibiliteit en hoge performance die HP aan Amsio biedt in de configuratie, kan Amsio een cloudplatform bieden waarmee zowel horizontaal als verticaal eenvoudig geschaald kan worden.

Intermetzo

 

Onze samenwerking is een perfect voorbeeld voor andere organisaties

 

Samenwerken als een eenheid

Terugkijkend op de realisatie van het platform, legt Menno uit: “We zijn afgestapt van de traditionele vorm in de zin van projectplannen en deadlines. We zijn in een agile vorm gaan werken. Deze manier van organiseren is heel bijzonder geweest en dat kan eigenlijk alleen maar als je elkaar verstaat en elkaars waarden begrijpt. Wortell en Amsio zijn partijen die zelfvertrouwen hebben en die zich in een open relatie kunnen verbinden met een dermate groot project dat wij samen gedraaid hebben.” “We hebben verantwoordelijkheid over het kind, niet over een standaard product. Met dat in ons achterhoofd gaan we het probleem direct aan”, vult Rick aan. Ik zie deze samenwerking meer als een eenheid dan dat het drie verschillende partijen zijn. We zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Visie op de toekomst

De ambitie van Intermetzo is dat professionals zich makkelijker en sneller aan een gezin kunnen binden, en dat kennis en ervaring snel en eenvoudig gedeeld kan worden met andere organisaties en gemeenten in de branche. Rick: “Er is nog veel werk te doen, zeker gezien de ambities die Intermetzo heeft met het uitbreiden van haar dienstverlening en aanpassing van de wetgeving die eraan komt. De samenwerking zal daarom worden voortgezet, waarbij Wortell en Amsio continue nieuwe technologieën zullen integreren in het platform die van meerwaarde kunnen zijn voor Intermetzo.”

Alle drie de partijen kijken positief naar de toekomst. “Ik vind dat de samenwerking van Wortell, Intermetzo en Amsio een perfect voorbeeld is van hoe een samenwerking zou moeten gaan”, zegt Menno. “Ik hoop dat wij met onze samenwerking een goed voorbeeld geven aan andere organisaties in deze branche.”

Benieuwd wat Amsio voor u kan betekenen?