Abuse melding

Indien u meldingen heeft over abuse ofwel internetmisbruik dient u dit via het onderstaande contactformulier aan ons door te geven. Bij abuse moet u denken aan bijvoorbeeld: - Hack-aanvallen - Spam - Illegale inhoud Het betreft hier alleen abuse dat afkomstig is van een van de klanten van Amsio.
  • Beschrijving waarom de inhoud volgens de melder onrechtmatig of strafbaar is of waarom deze volgens de melder strijdig is met door de tussenpersoon gepubliceerde criteria ten aanzien van ongewenste inhoud:
    Ik vrijwaar Amsio van alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit door Amsio genomen maatregelen tegen de inhoudsaanbieder, als gevolg van onrechtmatigheid van mijn melding. Ik verklaar dat ik het onderwerp van mijn melding getoetst heb aan de wet en dat ik volledig vertrouwen heb in de onrechtmatigheid van de inhoud en de rechtmatigheid van mijn melding.

Meer informatie?