Blog

Hoe ver en volwassen is uw organisatie in het wendbaar maken van de IT-services?

Ontdek hoe uw organisatie de diversiteit in benodigde IT-expertises in een 24×7 economie organiseert en vergelijk dit met soortgelijke organisaties.

We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat de wereld snel verandert en dat dit organisaties aanzet zich steeds sneller aan te passen en de bedrijfsvoering vergaand te digitaliseren. De adoptie van cloudtechnologie is vaak het startpunt, maar als zaken gaan groeien komt al gauw ook een goed uitgedachte IT-strategie en het wendbaar maken van processen en organisatie aan bod. Als bedrijven niet verdere kantelen kunnen ze de investeringen in cloudtechnologie niet ten volle benutten. Hoe slagen organisaties er dan uiteindelijk in om het brede spectrum van IT-expertises flexibel in te vullen met maximale beschikbaarheid, voorspelbaarheid en wendbaarheid? Hoe vergaat het organisaties in de zoektocht om de ontbrekende IT-specialismes steeds meer ‘as-a-service’ af te dekken? En hoe flexibel en kosteneffectief kunnen organisaties dit organiseren?

Benchmark

Wij hebben een vragenlijst opgesteld waarmee u inzicht krijgt hoe andere organisaties er in slagen ontbrekende IT-specialismes steeds meer ‘as-a-service’ 24×7 te leveren, en daarmee de eigen IT-organisatie te transformeren naar een IT-serviceorganisatie met maximale beschikbaarheid, voorspelbaarheid en wendbaarheid.

Vul hier de vragenlijst in en ontdek waar u staat ten opzichte van andere organisaties.

In de benchmark over 24×7 beheer van hybride IT-omgevingen komen o.a. de volgende vragen aan bod:
• Welke stappen nemen IT-organisaties ter ondersteuning van de 24×7 digitale economie?
• In hoeverre sluit de huidige beheerorganisatie aan op de moderne hybride IT-omgeving?
• Wat doen IT-organisaties om regisseur te blijven in een steeds complexere IT-leveringsketen?
• Wat voor rol spelen de beperking in schaalgrootte en kostenbeheersing hierbij?
• Kortom: hoe bereiken IT-serviceorganisaties maximale beschikbaarheid, voorspelbaarheid en wendbaarheid?


Direct benchmarken én een gedegen onderzoeksrapport

Direct na afronding ontvangt u een terugkoppeling van uw antwoorden in de vorm van een benchmark met andere organisaties die al hebben deelgenomen. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met uw antwoorden om.
Wij wensen u een inspirerend vergelijk!


About Carline Verkade

Marketing en Communicatie - Amsio Groep