Blog

Hoe innovatief zijn IT-organisaties?

Afgelopen juli 2017 is er in opdracht van Amsio een benchmarkonderzoek uitgevoerd o.a. over het inspelen op innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de markt. Het onderzoek is afgenomen onder middelgrote en grote bedrijven die actief zijn in Nederland. Sommige van hen hebben ook buitenlandse activiteiten of vestigingen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het voor organisaties belangrijk is mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en technologieën in de markt. In de praktijk gebeurt dit niet bij elke organisatie even snel. Maar liefst 56% van de responderende organisaties loopt achter in de adoptie van deze nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Gelukkig ziet 53% van de responderende organisaties wel in dat de adoptie van nieuwe ontwikkelingen en technologieën belangrijk is.

Innoveren is de toekomst
Achterblijven met de innovatie van nieuwe ontwikkelingen en technologieën kan bijna niet meer in de wereld waar wij in leven. Alles om ons heen verandert vaak en steeds sneller.

Nieuwe, innoverende spelers op de markt kunnen bestaande en niet innoverende bedrijven in een korte tijd op achterstand brengen, of zelfs uitspelen. Wil je als organisatie blijven bestaan, is het belangrijk te blijven ontwikkelen en eerder mee te gaan in de innovaties.

De responderende organisaties zien de nieuwe en innoverende organisaties als een ‘gevaar’, maar zij acteren hier nog niet genoeg naar. Zij zien de nieuwe ontwikkelingen in de markt aankomen, maar bestuurders en directies zijn vaak behoudend.

Het wordt wel als een uitdaging gezien om de IT-organisatie zelf te flexibiliseren en versnellen. Wanneer dit lukt, kan een organisatie wendbaar inspelen op de ontwikkelingen.

Bent u benieuwd naar alle uitkomsten van het benchmarkonderzoek? Vul hieronder uw gegevens in om het onderzoek op te vragen.

Benchmarkonderzoek


About Joline Windhorst

Marketing en Communicatie medewerkster

Goodbye Amsio

For years we have served you with cloud and managed services.
Since 2017 we have joined the Sentia group after a friendly takeover.
Now the time has come to say goodbye Amsio, welcome Sentia.

We will continue to provide you managed services in the cloud as Sentia
and will be retiring the Amsio brand and websites soon
We invite you to visit the Sentia universe and their related websitesContinue to:

Goodbye Amsio

You will be redirected to the sentia site in seconds